Totalvikt

Definition Totalvikt

Totalvikt
Klubbans totala vikt när den är färdig. Störst inverkan på totalvikten har skaftet vikt då klubbhuvudets vikt alltid är den samma och greppet normalt inte varierar så mycket. En lägre totalvikt går att få en högre svinghastighet med.

Klubbans totalvikt
Har stor inverkan på den svinghastighet som spelaren kan åstadkomma och därmed längden på slagen. Totalvikten styrs av vikten på skaftet.