MOI - TröghetsmomentMOI som står för Moment Of Inertia och är Tröghetsmoment är en faktor i klubbhuvudet men framför allt i klubban. MOI är alltså ett föremåls motstånd till att rotera kring en axel.

När du får rätt MOI på hela klubban så är den perfekt viktad för dig och din golfsving. När man har favoritklubbor i bagen så är det normalt sett de klubbor som har rätt MOI för dig. För att förklara lite så om ni tänker er att man svingar med en siktpinne eller ett golfskaft så känner man ju att den är alldeles för lätt för dig att svinga. Man har för mycket styrka för den. Men om man istället skulle svinga en slägga så kan man inte få fart på den för att man har inte tillräcklig kraft. Så när hittar rätt viktning i hela klubban så är det rätt MOI -tröghetsmoment och då är det väldigt lätt att träffa rätt med den.
MOI är även en faktor i klubbhuvudet där man distribuerar vikten långt ifrån huvudets tyngdpunkt för att få det att bli så stabil som möjligt vid dåliga bollträffar. Den har då ett högt MOI - tröghetsmotstånd.