Loft

Definitioner Loft.

Det är vinkeln mellan skaftet och bladets träffyta.

Loften ska ha jämna intervaller genom ett helt järnset för att man ska få jämna intervaller på slaglängderna. Normalt skiljerdet 3-4 grader mellan varje klubbghuvud. Om man har två klubbhuvuden som ligger precis bredvid varandra kommer du att ha två klubbor som går i stort sett lika långt och förmodligen en lucka någon annanstans i setet där det skiljer mycket i längd mellan klubborna.
Dagens pitching-wedgar som ingår i seten har normalt 44-48 grader. En sandwedge ligger på 55-56 grader. Det innebär att det är en lucka på 7-12 grader, vilket innebär att det saknas en till två klubbor mellan pitching-wedge och sand-wedge. Man saknar alltså klubbor där kravet på precision är som störst och även möjligheten att komma nära flaggan är som störst.PÅ drivern och långa järn krävs det viss svinghastighet för att fp ut någon effekt av den låga loften, annars blir effekten bara att man slår kortare.