Vinkel på sulan

Definition Vinkel på sulan

Vinkel på sulan
Den har betydelse på dina wedgar och då speciellt sandwedgen som har störst vinkel eller bounce som det då kallas. Det innebär att sulans bakkant är lägre än sulans framkant. Det innebär att sulan bildar en vinkel från horisontallinjen när skaftet står rakt upp.