Lie

Definitioner Lie

Lie
Det är vinkeln mellan skaftet och underlaget, när bladet är vinkelrätt mot mållinjen.

För att kunna slå ett rakt slag krävs det att bladytan är vinkelrät med mållinjen. Det innebär att om klubbans tå eller häl är lägst kommer bladet att vara öppet eller stängt. Denna effekt ökar eller minskar gradern på loften. Det innebär att på metalwoods och långa järn har de3t en liten betydelse, på mellanjärn har det större betydelse, och på korta järn och wedgar har det en stor betydelse. Att de klubbor som man ska ha störst precision med är de som ger mest fel riktning är viktigt att ta hänsn till.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna