Rätt uppsättning klubbor

Definition Rätt uppsättning klubbor

Rätt uppsättning klubbor
Med detta menas att man ska ha de klubbor i bagen som passar mitt spel, min sving och den typ av bana som man spelar. Järnklubborna ska gå olika långt med jämna intervaller och så även wedgarna, men de flesta saknar flera klubbor här där kravet på precision bör vara som störst. Har man svårt att slå långa järn ska man ha mer metalwoods.

Rätt uppsättning klubbor
Det är oerhört viktigt att ha rätt uppsättning klubbor i sin bag. De spelare som slår längre bör ha mer än 14 klubbor för att kunna anpassa valet efter den typ av bana som man spelar. Vissa banor kräver många lobbslag medan andra kräver mer precision från utslaget och så vidare. Har man svårt för långa järn ska man ha fler metalwoods


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna