Flexpunkt

Definition Flexpunkt

Flexpunkt
Den punkt på skaftet som böjer sig mest. En låg flexpunkt kommer att ge mer loft i träffögonblicket och högre bollbana. Hög flexpunkt ger lägre bollbana. Dock är det inte speciellt stor skillnad.

Flexpunkt
Vid val av skaft bör man ta hänsyn till flexpunkten. En låg flexpunkt ökar klubbans reella loft och en hög flexpunkt minskar klubbans reella loft i träffögonblicket. Dock ska man vara medveten om att det inte är några stora effekter.


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna